Sản phẩm của chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất bằng sản phẩm thật chính vì vậy mà chúng tôi áp dụng hình thức thanh toán nhận hàng -> kiểm tra sản phẩm đúng tiêu chuẩn, hình ảnh và chất liệu sản phẩm như cam kết -> thanh toán tiền cho bưu tá.